Zeszyt 25/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Damian Grund

Portal Świadczeniodawcy jako elektroniczna platforma komunikacyjna pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia

***

The web portal of a provider of medical services as an electronic platform of communication between a provider of medical services and the National Health Fund

Abstract
The publication describes the functioning electronic platform which is used for communication between a provider of medical services and a payer – the National Health Fund. It presents the history of systems of registration and settlement, which are connected with the funding of medical services. It describes the operation of the platform and puts forward prospects of further development of electronic platforms used for exchange of information. Furthermore, it shows the use of the platform in basic business processes involving the funding of medical services, such as concluding contracts, current handling of agreements, and accounting of provided medical services.

spis treści zeszytu 25

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671