Zeszyt 25/2012

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Magdalena Czerwińska

Finansowanie informatyzacji służby zdrowia w oparciu o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013

***

Financing of the health care computerization on the basis of funds from The Regional Operational Programme of Lubelskie Voivodeship for the years 2007–2013

Abstract
The article devoted attention to the financing of the health care computerization on the basis of resources from the European funds. The aim of this study was to present one of the sources of financing such investments in a particular area – The Regional Operational Programme of Lubelskie Voivodeship for the years 2007–2013. An analysis of the structure of this programme in terms of the possibility of applying for funds dedicated to the computerization of medical facilities and investment in e-health was conducted. A review of projects in this area in Lubelskie Voivodeship in the period 2007–2013 was made.

Artykuł: PDF

spis treści zeszytu 25

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671