Zeszyt 22/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Katarzyna Kozłowska

O optymalnym wyborze technologii medycznych w przypadku chorób zakaźnych

Streszczenie
Klasyczne narzędzia ekonomicznej oceny technologii medycznych dostarczają informacji o wartości krańcowego efektu uzyskiwanego dzięki konsumpcji dodatkowej jednostki technologii medycznej, co wiąże się z krańcowym kosztem jej nabycia. Nie analizują one jednak aspektu negatywnych efektów zewnętrznych związanych z chorobami zakaźnymi w postaci ewentualnego zarażania podatnych członków populacji przez tych, którzy nie byli leczeni wystarczająco skutecznie. W artykule przedstawiono odpowiedź na pytanie, w jaki sposób uwzględnienie nieefektywności rynku ochrony zdrowia i możliwości zarażenia wpływa na zmianę decyzji odnośnie optymalnego nakładu na leczenie.

***

On optimal choice of health technology in case of infectious diseases

Abstract
Tools for medical decision making, such as cost-effectiveness analysis (CAE) or cost-benefit analysis (CBA), provide us with information on incremental effects to be obtained by consumption of health technologies. Yet, in case of infectious diseases they prove to be insufficient, as they do not enhance externalities resulting from risk of infection from virus carriers. I propose several optimization models, in which such risk is taken into consideration. Models are applied for two variants – either when the decision maker is an individual or central.

spis treści zeszytu 22

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671