Zeszyt 22/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Janusz Beksiak

Nasze dwudziestolecie rozwoju gospodarki

Streszczenie
Praca przedstawia szkicowo 20 lat polskiej gospodarki (1988-2010). Jest to wstęp do dalszej analizy.

***

The twenty years of a development of our economy

Abstract
This paper presents shortly twenty years (1988-2010) of a development of Polish economy as a coming back to capitalism. It is an introduction to more detailed analysis.

spis treści zeszytu 22

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671