Zeszyt 21/2010

Kolegium Analiz Ekonomicznych oświadcza, że wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Ewa M. SyczewskaStreszczenie
Wzrost zmienności kursów walutowych, wywołany przez bieżący kryzys ogólnoświatowy, oznacza wzrost ryzyka również w zakresie np. ubezpieczania transakcji międzynarodowych.
Porównujemy zmienność kursów walutowych w ujęciu dziennym przed i w trakcie kryzysu. Sprawdzamy, w jakim stopniu zwiększona zmienność pogarsza dokładność prognoz kursów i zwrotów z kursów walutowych. Stosujemy m.in. modele ARMA i GARCH, a także ARMAX i GARCH ze zwrotami z indeksów giełdowych jako dodatkowymi zmiennymi objaśniającymi. Są one bowiem przyczynami w sensie Grangera dla zwrotów z kursów walutowych i rzeczywiście poprawiają jakość prognoz dla kursów walutowych.

***

Increase of exchange rate risk during current crisisspis treści zeszytu 21

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2018   ISSN 1232-4671