Issue 48/2018

The CEA states that the primary version is the paper one.

Jerzy Kisielnicki

Transformacja modelu komunikacji w zarządzaniu organizacją i w funkcjonowaniu społeczeństwa informacyjnego. Rola informatyki w procesie transformacji modelu komunikacji

***

Transformation of the Communication Model in the Management of the Organization and in the Functioning of the Information Society. The Role of Information Technology in the Process of Transforming the Communication Model

Abstract
The article presents selected issues concerning transformation of the communication model in organization management and functioning of the information society. It also characterizes IT in transformational processes. Literary analysis and research by the author leads to the recommendation of the network communication model as a contemporary model, meeting the needs of both management and the information society. The existing trend of information technology development shows that the network communication model will be the basic national information system. The national information system will be the solution that will benefit both organizations and society. In the final part of the paper an analysis of the factors influencing the efficiency of the communication system was conducted.

Article: PDF

Table of contents of issue 48

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671