Issue 37/2015

The CEA states that the primary version is the paper one.

Kamil Gala, Karolina Kolak

Wykorzystanie informacji kredytowej w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Streszczenie
W pracy przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania informacji kredytowej do oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Omówione zostały potencjalne źródła związku między zjawiskami kredytowymi i ubezpieczeniowymi oraz metody jego modelowania. Dokonano przeglądu rozwiązań stosowanych w praktyce oraz wniosków z badań empirycznych opisanych w literaturze przedmiotu. W pracy przedstawiono również założenia wspólnego projektu badawczego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Biura Informacji Kredytowej SA, mającego na celu weryfikację związku między historią kredytową klienta a związanym z nim ryzykiem ubezpieczeniowym na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Uzyskane wyniki wskazują na potencjalne korzyści płynące ze współpracy między sektorem ubezpieczeniowym i bankowym w obszarze oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

***

The use of credit data for risk classification in automobile insurance

Abstract
This paper presents theoretical and practical aspects of using credit data in insurance risk classification. The correlation between credit history and insurance losses is discussed, as well as its possible sources and methods of analysis. Furthermore, the literature on the subject is reviewed, with a focus on the results of empirical studies and practical implementations. Finally, the paper describes the setting of the research study conducted jointly by the Polish Insurance Guarantee Fund and Credit Information Bureau to identify the correlation between credit history and insurance losses in the Polish automobile insurance market. The results of the study indicate that the cooperation between insurers and banks in this field may be beneficial.

Article: PDF

Table of contents of issue 37

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671