Issue 29/2013

The CEA states that the primary version is the paper one.

Robert Waszkowski

Zastosowanie systemu zarządzania procesami biznesowymi do automatyzacji procedur postępowania i wsparcia decyzji w trakcie epidemii związanej z chorobami przenoszonymi drogą pokarmową

***

The concept of using BPMS to automate procedures and decision-making during an epidemic associated with food-borne diseases

Abstract
The paper presents the concept of using BPMS to automate procedures and decision-making during an epidemic associated with food-borne diseases. The automation of decision making procedures was presented based on business process management system Aurea BPM.

Article: PDF

Table of contents of issue 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671