Issue 29/2013

The CEA states that the primary version is the paper one.

Anna Wróblewska, Aleksandra Zięba, Renata Mieńkowska-Norkiene, Paweł Kapłański, Paweł Zarzycki

Zastosowanie semantycznego systemu zarządzania wiedzą w wybranych obszarach polskiej administracji publicznej

Streszczenie
Artykuł opisuje zastosowanie technologii semantycznych i systemów zarządzania wiedzą w wybranych obszarach polskiej administracji publicznej. Przedstawiono w nim krótką analizę dziedzin zarządzania kryzysowego i koordynacji polityki UE. Zaproponowano architekturę systemu zarządzania wiedzą z interfejsami stosującymi komunikację za pomocą kontrolowanego języka naturalnego. Podano przykłady pokazujące przydatność semantycznego zarządzania wiedzą i automatycznego wnioskowania w analizowanych dziedzinach administracji.

***

Application of semantic knowledge management system in selected areas of Polish public administrationArticle: PDF

Table of contents of issue 29

Copyright © Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 2011-2019   ISSN 1232-4671